Polityka prywatności

Informacje o Administratorze

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej bezpiecznyprad.pl jest Europejskie Centrum Energii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (54-314), ul. Hermanowska 6a wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859418, REGON 387054059, NIP 8943158747.

Obowiązki informacyjne Administratora

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Europejskiego Centrum Energii Sp. z o.o. wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).
 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.
 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adresy podane do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe

 1. Użytkownik strony bezpiecznyprad.pl może zgłosić żądanie w zakresie realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych na adres mailowy: kontakt@bezpiecznyprad.pl
 2. Mając na względzie możliwie szybkie podjęcie działań w Państwa sprawie rekomendujemy skorzystanie z adresu mailowego.

Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osoby odwiedzającej stronę internetową www.bezpiecznyprad.pl w celu:

 1. realizacji kontaktu w tym udzielenia odpowiedzi osobie na podstawie danych wprowadzonych prze nią w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony),
 2. marketingowym z wykorzystaniem środków elektronicznych na podstawie udzielonej zgody,
 3. marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telefonicznego urządzenia końcowego na podstawie udzielonej zgody.

Okresy przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osoby odwiedzającej stronę internetową www.bezpiecznyprad.pl są przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu realizowanego na życzenie tej osoby na podstawie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym.
 2. Dane są przetwarzane w celach marketingowych do czasu wycofania zgód, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osoby odwiedzającej stronę www.bezpiecznyprad.pl mogą być udostępniane podmiotom realizującym na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne (np. rozmowy głosowe, sms, hosting, poczta elektroniczna).
 2. Informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom i instytucjom państwowym.
 3. Dane mogą być również ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych nam usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Administrator nie podejmuje żadnych działań wobec osób odwiedzających stronę internetową noszących znamiona zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Transfer danych poza obszar EOG

 1. Administrator oświadcza, że dane osób odwiedzających stronę internetową www.bezpiecznyprad.pl nie są przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 2. prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 3. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.

Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa można zrealizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy kontakt@bezpiecznyprad.pl
W przypadku kontaktów, o których mowa powyżej Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

 

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przy korzystaniu z formularza kontaktowego ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi realizację nawiązania kontaktu na życzenie zainteresowanej osoby.
 2. W celu nawiązania kontaktu można skorzystać z innych danych kontaktowych udostępnianych przez Administratora na stronie internetowej.
 3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych świadczonych drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej lub urządzenia telefonicznego) ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania oferty usług oferowanych przez Administratora danych oraz podmioty wchodzące w skład Europejskiego Centrum Energii Sp. z o. o.

 

Polityka plików cookies
Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.bezpiecznyprad.pl, której właścicielem jest Europejskie Centrum Energii Sp. z o.o. 

 

Czym są pliki cookies? Pliki cookies to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie ora podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. 

 

Jakiego rodzaju plików cookies używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy? Sesyjne pliki cookies Pliki pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu zamknięcia przeglądarki. Pliki cookies służące do analiz Pliki pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania strony internetowej oraz umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu. 

 

Jak wyłączyć pliki cookies? W każdym momencie Użytkownik może wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Decydując się na takie rozwiązanie Użytkownik powinien liczyć się z tym, że nie będzie miał możliwości korzystania z niektórych treści i usług udostępnianych na naszej stronie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszej strony. 

 

Informacje dodatkowe 
Strona   może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z politykami prywatności określonymi przez ich administratorów. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu